Náš tým

MUDr. Zdeněk Horák
Zubní lékař

Absolvoval lékařskou fakultu na univerzitě Palackého v Olomouci. Roku 1980 získal všeobecnou atestaci a 15 pracoval na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie v nemocnici v Kyjově. Zúčastnil se velkého počtu vzdělávacích kurzů a kongresů (např. FDI Annual World Dental Congress Vienna) a také opakovaně pobýval na stážích, zejména v Curychu. Získal množství certifikátů z prodělaných kurzů a stále se aktivně vzdělává. V ordinaci se věnuje jak běžným stomatologickým výkonům, tak stomatochirurgii.

MDDr. Olga Petrová-Horáková
Zubní lékařka

Studovala na univerzitě Palackého v Olomouci. Roku 2009 byla vybrána na zahraniční stáž v Eastbourne District General Hospital (UK), kde asistovala na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie. V roce 2015 vykonala profesní zkoušku a získala osvědčení praktický zubní lékař.

MDDr. Blanka Straková
Zubní lékařka

MDDr. Blanka Straková je absolventkou LF v Olomouci a přidala se k nám v červenci.

MDDr. Eva Horáková
Zubní lékařka

Vystudovala lékařskou fakultu univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2013 byla vybrána na zahraniční stáž v Eastbourne District General Hospital (UK), kde asistovala na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Je zařazena v odborné přípravě na PZL. Momentálně v naší ordinaci nepracuje, protože se věnuje postgraduálnímu studiu na LF MUNI.