Náš tým

MUDr. Zdeněk Horák
Zubní lékař

Absolvoval lékařskou fakultu na univerzitě Palackého v Olomouci. Roku 1980 získal všeobecnou atestaci a 15 pracoval na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie v nemocnici v Kyjově. Zúčastnil se velkého počtu vzdělávacích kurzů a kongresů (např. FDI Annual World Dental Congress Vienna) a také opakovaně pobýval na stážích, zejména v Curychu. Získal množství certifikátů z prodělaných kurzů a stále se aktivně vzdělává. V ordinaci se věnuje jak běžným stomatologickým výkonům, tak stomatochirurgii.

MDDr. Olga Petrová-Horáková
Zubní lékařka

Kromě praktického zubního lékařství se věnuje parodontologii včetně mukogingivální chirurgie.

MDDr. Eva Horáková
Zubní lékařka

Atestovaná ortodontická lékařka, nyní na rodičovské dovolené.